Yoichi, Hokkaido: the Town of Premium Whisky and Apples